ระบบกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนนายายอามพิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 || กำหนดลงทะเบียนชุมนุม วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562
ประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์
#

ระบบลงทะเบียนออนไลน์ ให้คุณครู และนักเรียนตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องตอนลงทะเบียนข้อมูลการเข้้าใช้งานนะครับก่อนยืนยันข้อมูล

#

หากติดปัญหาการเข้าใช้งานติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ห้อง Server


ลงทะเบียน

เลือกชุมนุม

รายชื่อชุมนุม