ระบบกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนนายายอามพิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17

รายชื่อชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562


  • ชุมนุมไมโครบิท
  • คุณครู สุเมธ วิชาพล
  • สำหรับนักเรียน ทั่วไป
  • ประเภทชุมนุม คอมพิวเตอร์
  • รับจำนวน 20 คน
  • สมัครแล้ว 0 คน